Kalendari i Këshillit Shtetëror të CilësisëDatat e Mbledhjeve të Këshillit Shtetëror të Cilësisë për vitin 2015:

 • Mbledhja 33 e KSHC-së – 23.03.2015
 • Mbledhja 34 e KSHC-së - 28.04.2015
 • Mbledhja 35 e KSHC-së - 07.07.2015
 • Mbledhja 36 e KSHC-së - 26.08.2015
 • Mbledhja 37 e KSHC-së – 10.09.2015
 • Mbledhja 38 e KSHC-së – 30.11.2015

 

Datat e Mbledhjeve të Këshillit Shtetëror të Cilësisë për vitin 2016:

 • Mbledhja 39 e KSHC-së – 21.01.2016
 • Mbledhja 40 e KSHC-së – 04.03.2016
 • Mbledhja 41 e KSHC-së – 14.04.2016
 • Mbledhja 42 e KSHC-së – 31.05.2016
 • Mbledhja 43 e KSHC-së – 06.07.2016
 • Mbledhja 44 e KSHC-së – 25.08.2016
 • Mbledhja 45 e KSHC-së – 22.09.2016
 • Mbledhja 46 e KSHC-së – 31.10.2016
 • Mbledhja 47 e KSHC-së – 02.12.2016

 

Datat e Mbledhjeve të Këshillit Shtetëror të Cilësisë për vitin 2017:

 • Mbledhja 48 e KSHC-së – 23.02.2017
 • Mbledhja 49 e KSHC-së - 07.04.2017
 • Mbledhja 50 e KSHC-së - 10.05.2017
 • Mbledhja 51 e KSHC-së - 23.06.2017
 • Mbledhja 52 e KSHC-së - 28.07.2017
 • Mbledhja 53 e KSHC-së - 22.09.2017