Këshilli Shtetëror i Cilësisë - Bordi


 

Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) përbëhet nga Bordi profesional i ekspertëve me ekspertizë në arsimin e lartë në Kosovë dhe jashtë saj, Këshilli Shtetërorë i Cilësisë (KSHC) dhe struktura e përhershme administrative, Zyra e AKA-së.

>> Rregullorja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë (PDF)

 

Kryetar i Këshillit Shtetëror të Cilësisë

 

 

Anëtarët e Këshillit Shtetëror të Cilësisë: