Ku mund të na gjeni


 

Adresa

Agjencia e Kosovës për Akreditim
10000 Prishtinë, Kosovë
Rr. Agim Ramadani, Qendra e Studentëve, Kati i dytë
Tel: +381 38 212761
Fax: +381 38 213087
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Harta

Home AKA Si mund të na gjeni