Ekipi i AKA-sëAgjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) përbëhet nga Bordi profesional i ekspertëve me ekspertizë në arsimin e lartë në Kosovë dhe jashtë saj, Këshilli Shtetërorë i Cilësisë (KSHC) dhe struktura e përhershme administrative, Zyra e AKA-së.

 

Organogrami i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (PDF) 

 

BEKIM SAMADRAXHA
U.D. i Drejtorit të AKA-së
E: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
T: +381 38 212761

 

FURTUNA MEHMETI
Eksperte për Vlerësim dhe Akreditim
E: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
T: +381 38 212761

 

ELMI KELMENDI
Zyrtar i Lartë Ligjor
E: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
T: 

 

LEONA KOVAÇI
Zyrtare për Administratë dhe Personel
E: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
T: +381 38 212927

 

ALBANA BEGU
Zyrtare për Buxhet dhe Financa
E: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
T: +381 38 212928

 

SHKELZEN GËRXHALIU
Zyrtar për Vlerësim dhe Monitorim
E: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
T: +381 38 212762

 

FISNIK GASHI
Zyrtar për Vlerësim dhe Monitorim
E: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
T: +381 38 213722

Home AKA Ekipi i AKA-së