Adresa jonë

1

Agjencia e Kosoves per Akreditim

Agim Ramadani p.n. Mensa e Studenteve, Prishtine, Kosove

Tel: + 381 38 212 761
Mail: kaaoffice@gmail.com